Skip available courses

Available courses

A business English course that gives students the communication skills they need for immediate use at work.

English for Academics is a communication skills course for academics who need to work and socialise in English. Students will practise using English in a range of situations, from making small talk at a conference to giving a presentation, from reading a range of academic texts to writing academic texts.

You’ll learn about taxation in a national and international setting. Authentic practice will provide you with strategies for discussing and providing advice on a variety of tax matters – giving you the tools necessary for speaking with confidence about individual, corporate and international taxation as well as accounting and auditing.

Ši tęstinė programa skirta naujai paskirtiems ar 1–3 metus dirbantiems mokyklų vadovams, jų pavaduotojams ugdymui, ugdymą organizuojantiems skyrių vedėjams ir kitiems švietimo vadybininkams. Kursas padės vadovui tapti profesionalu, įgyti vadovavimo pagrindinėms šiuolaikinės vadybinės veiklos sritims kompetenciją. Kurso metu aptarsime:

  • švietimo vadybos kultūros priežastis ir uždavinius;
  • švietimo politiką ir mokyklos strategijos kūrimą, strateginio plano rengimo ir įgyvendinimo sėkmingas prielaidas;
  • mokyklos vadovo darbo esmę, tikslus, funkcijas, vaidmenis ir atsakomybės ribas;
  • mokyklos kultūros kūrimo ir/ar keitimo būdus ir kt.

This course will help you increase your confidence as a teacher and give you the knowledge and skills necessary to develop your career.